×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon Vizyon ve Temel Değerler
Misyon Vizyon ve Temel Değerler

MİSYON

Kayseri Üniversitesi, uygulama ve proje odaklı, iş dünyası ile bütünleşen, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan ve nitelikli insan gücünü yetiştirerek toplumsal fayda oluşturan bir üniversitedir.

VİZYON

Uygulama odaklı, öncü ve örnek bir üniversite olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerlerine sadakat,

Milli ve manevi değerlere bağlılık,

Ehliyet ve liyakat, Yapılan işlerde şeffaflık,

Bilimsellik,  Katılımcılık, 

Yenilikçilik, Paylaşımcılık,, Üretkenlik,

Etik değerlere bağlılık,

Öğrenci odaklı ve yaşam boyu öğrenme.