Dr. Öğr. Üyesi Sedat PER
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek
Yüksekokulu
 
Telefon: +90 352 207 6666 Dahili: 43804
e-posta: sedatper@kayseri.edu.tr