×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon ve Mizyon
Misyon ve Mizyon

Misyon


Ulusal ve Uluslararası Bölgeye katkı sağlayan ve iş dünyası ile bütünleşen projelere yapılacak desteklerle KAYÜ’nün toplumsal fayda sağlayan uygulama ve proje odaklı bir üniversite olmasını sağlamaktır.

Vizyon


KAYÜ Öğretim Elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, kaynaklar doğru ve etkin kullanmak suretiyle vermek, nitelik ve nicelik açısından üniversitemizin kalitesini yükseltmektir.