×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Tarihçe
Tarihçe

BAP Koordinatörlüğü 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28’inci maddesine dayanılarak 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, KAYÜ Senatosunun 28.08.2019 tarih ve 2019.015.121 nolu kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Kayseri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesinin Madde 6, Madde 10, Madde 16 ve ilgili diğer maddelerindeki hükümler gereğince işlemleri yürütmektedir.