×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler
Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Ulusal ve Uluslararası Bölgeye katkı sağlayan ve iş dünyası ile bütünleşen projelere yapılacak desteklerle KAYÜ’ nün toplumsal fayda sağlayan uygulama ve proje odaklı bir üniversite olmasını sağlamaktır.

Vizyon

KAYÜ Öğretim Elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları desteği, kaynakları doğru ve etkin kullanmak suretiyle vermek.

TEMEL DEĞERLER

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke ve değerlerine sadakat,

Milli ve manevi değerlere bağlılık,

Ehliyet liyakat ve Yapılan işlerde şeffaflık,

Bilimsellik,  Katılımcılık, Yenilikçilik ve Paylaşımcılık,

Üretkenlik ve Etik değerlere bağlılık,

Öğrenci odaklı ve  yaşam boyu öğrenme.